Våra samordnare arbetar inom utförarverksamheten. I tjänsten ger du stöd och vägledning till medarbetare under insatsprocessen och ser till att arbetet utförs med god kvalitet och enligt gällande rutiner, riktlinjer och lagstiftning. Som Samordnare har du ansvar för samverkan internt och externt. Du arbetar och för att ständigt förbättra Socialkontorets arbetsprocesser.