Som sakkunnig tillhör du verksamhetsstöd, som är ett tjänstemannastöd till socialdirektör, nämnd och behandlingsutskott. I den rollen arbetar du bland annat med utredningar, verksamhetsutveckling, utvärdering och uppföljning.