I rollen som enhetschef har du ett övergripande ansvar för personal, verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi för den verksamhet du arbetar inom.