1:e socialsekreterare inom myndighet ger stöd och vägledning till socialsekreterare under handläggningsprocessen och ser till att arbetet utförs med god kvalitet och enligt gällande rutiner, riktlinjer och lagstiftning. Som 1:e socialsekreterare har du ansvar för samverkan internt och externt. Du arbetar också med att ständigt förbättra Socialkontorets effektivitet och arbetsprocesser.