Socialkontoret

Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter barnens uppväxtvillkor i fokus och verkar för att stärka människans egna resurser. Vi värnar om en tillvaro fri från missbruk och våld. Hos oss ska varje invånare få god social service i form av god tillgänglighet, gott bemötande samt rättssäkerhet. Vår socialtjänst kännetecknas av effektivitet och goda kunskaper om individens behov av sociala insatser.

Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för invånarna i Norrköping.

Vill du bli en av oss?

Vi behöver rekrytera flera nya medarbetare framöver till både viktiga och intressanta uppdrag inom våra olika områden. Nedan kan du läsa om vilka olika yrken och karriärvägar som finns för dig som är utbildad socionom.

Mer om oss utifrån våra medarbetares perspektiv

Här kan du läsa om vad våra medarbetare tycker om sina arbeten samt vad det innebär att hos oss.