Som barn och ungdomshandläggare på myndighetskontoret barn och unga får du en grundutbildning i Motiverande intervjuteknik (MI), Barnsamtal och BBIC.