Gemensam utbildningsdag med myndighetsutövare inom kommunen, med bland annat rättsprocessen, dokumenthantering och skrivhandledning.