• Kompetenta och tydliga chefer som skapar stöd och trygghet för dig i din anställning
  • Individuell utvecklingsplan för karriärmöjligheter och kompetensutveckling
  • Möjlighet att rådfråga sakkunniga
  • Möjlighet till extern handledning inom specialistområden
  • Möjlighet att söka till utvecklingsprogrammet medarbetarakademin