• Det finns möjlighet att växla löneökning till extra lediga dagar i samband med den årliga löneöversynen. Man kan växla till sig maximalt tio extra lediga dagar.
  • Du har också möjlighet att växla löneökning för att spara extra till din pension.

Löneväxlingen påverkar inte den framtida tjänstepensionen eller underlag för kommande löneöversyn.