Alla medarbetare försäkrade på jobbet. Det finns bland annat sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring och livförsäkring. Kommunen har också tecknat tjänstereseförsäkring som kan ge ersättning vid skador eller olycksfall som sker vid tjänsteresa.

Norrköpings kommun erbjuder även medarbetare möjligheten att teckna privata försäkringar till förmånliga premier och villkor.