Om du har varit anställd minst ett år innan din föräldraledighet påbörjas får du under viss period av ledigheten föräldrapenningtillägg. Föräldrapenningtillägget ger dig 10 procent av lönen under maximalt 180 dagar under din föräldraledighet.