• Introduktion följt av mentorskap
  • Handledning av erfarna medarbetare