Kille som står lutad mot en bro och tittar in i kameran

Samuel arbetar som socialsekreterare på ekonomiskt bistånd

Berätta om ditt jobb?
Jag arbetar på mottagningen vid ekonomiskt bistånd. Det innebär att jag möter de människor som för första gången tar kontakt med oss och lämnar in en ansökan om ekonomiskt bistånd. Det är oftast personer som befinner sig i en utsatt situation på olika sätt. I mitt jobb ingår det att göra en grundutredning kring deras situation och försöka få så mycket information som möjligt. Personliga besök och klientkontakt är därför en stor del av arbetet.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa med mitt jobb tycker jag är blandningen mellan det personliga mötet med klienter och juridiken. Mitt arbete styrs av olika lagar och riktlinjer som jag alltid måste förhålla mig till. Men det är också otroligt viktigt med möten och att vi träffar våra klienter. Jag möter många olika personer med varierande bakgrund vilket gör att varje beslut kräver en individuell bedömning. Det är ett utmanade arbete som ibland kräver kreativa lösningar.

Hur arbetar du med dina kollegor?
Mina kollegor utgör ett stort stöd för mig vid svåra och komplicerade ärenden. Alla ärenden är olika och många gånger kräver det att vi tar stöd hos varandra för att veta hur vi ska göra våra bedömningar. Vi möter även människor som befinner sig i utsatta situationer vilket innebär att vi får ta del av många svåra berättelser. Mina kollegor är viktiga i arbetet med att bearbeta alla berättelser som jag får ta del av och som påverkar mig.

Vad betyder det sociala arbetet för dig?
Det sociala arbetet är otroligt viktigt i arbetet. Ingen dag är den andra lik och varje beslut kräver en individuell bedömning utifrån de sökandes förmåga och situation. Jag möter individer som ofta befinner sig i en utsatt situation. Det blir då viktigt att kunna göra individuella bedömningar som tar avstamp i deras situation och förmåga att på egen hand uppnå egen försörjning. Vi kan inte alltid vara fyrkantiga utan vi måste våga göra avsteg för att kunna hjälpa människor.