En kvinna ler och tittar in i kameran. 

Berätta om ditt jobb?
Jag arbetar som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. I jobbet ingår att utreda människors rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen och att framför allt hjälpa människor att komma närmare en egen försörjning.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa med mitt arbete är klientkontakten och att jag får möjlighet att samarbeta med många andra myndigheter och verksamheter. Jag lär mig nya saker varje dag och ingen dag ser likadan ut. Arbetet är spännande och vi har stort handlingsutrymme i arbetet med människor då socialtjänstlagen är en ramlag. Trots att vi har lagen att förhålla oss till är inget beslut likadant som något annat och den individuella bedömningen är jätteviktig.

Hur arbetar du med dina kollegor?
Jag använder mina kollegor jättemycket, båda de på min egen enhet men också med resterande kollegor på kontoret. Vi diskuterar ärenden med varandra för samsyn och för att få råd. Ibland kan det handla om att man behöver bolla en idé om hur vi ska kunna hjälpa en klient, andra gånger handlar det om att få rensa hjärnan efter ett tufft möte. Jag ser mina kollegor som en jättestor tillgång i mitt arbete och som är viktiga för att jag ska kunna göra mitt arbete.