Som kurator på vuxenutbildningen möter du elever som behöver stöd eller rådgivning i personliga frågor som påverkar deras mående, studiesituation eller ekonomi. Du stöttar även rektorer och pedagoger i deras arbete med att hjälpa eleverna att utvecklas och nå skolans mål.