På arbetsmarknadsenheten arbetar du som arbetskonsulent med att stärka och hjälpa individer som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Uppdraget är att göra vägen till arbete och egen försörjning så kort som möjlig.