Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret skapar möjligheter för människor att stärka sin självständighet, bli en del av samhällslivet och klara sin egen försörjning. Det gör vi dels via åtgärder som hjälper människor in på arbetsmarknaden eller vidare till studier, dels genom tillfälligt försörjningsstöd till individer och familjer.

Vi arbetar med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadspolitiska insatser, samhällsorientering och kommunal vuxenutbildning – verksamheter som bidrar till att skapa ett samhälle där alla medborgare får möjlighet att växa och utvecklas. Målet med all vår verksamhet är att vägen till egen försörjning ska bli så kort som möjlig för den som tar del av våra insatser.

Vill du bli en av oss?

Vi behöver rekrytera flera nya medarbetare framöver till både viktiga och intressanta uppdrag inom våra olika områden. Nedan kan du läsa om vilka olika yrken och karriärvägar som finns för dig som är utbildad socionom.

 

Mer om oss utifrån våra medarbetares perspektiv

Här kan du läsa om vad våra medarbetare tycker om sina arbeten samt vad det innebär att hos oss.