Som pedagog i kommunen erbjuds du att delta i många centrala utbildningsinsatser. Det finns dessutom alltid möjligheter att gå på föreläsningar och konferenser.

 

Kreativt centrum

På Kreativt centrum kan du som är förskolepedagog komma och få prova på olika typer av material och få inspiration till hur du kan arbeta med skapande och kreativitet på din förskola. Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger och erbjuder dig workshops, föreläsningar med mera.

Språk och Lärande (SoL)

SoL är Norrköpings kommuns satsning på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, en insats som utgår från forskning. Alla pedagoger inom förskola och grundskola i Norrköpings kommun får ta del av insatsen. SoL hjälper dig att utveckla ditt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt dina kunskaper och ditt förhållningssätt kring flerspråkighet.

Mattelyftet

Mattelyftet riktar sig till dig som undervisar i matematik på grundskolan, och hjälper dig att upptäcka nya metoder för att arbeta med matematik i klassrummet och utveckla din pedagogik inom ämnet.

Läslyftet

Läslyftet riktar sig till pedagoger inom grundskolan, och syftar till att öka din kunskaper om elevers lässtrategier.

Uppdragsutbildning SvA

I samarbete med Linköpings universitet erbjuder vi lärare i svenska att få läsa in SvA-behörighet med full lön och delvis på arbetstid. Kursen är på 90 Hp. Första omgången startar under hösten 2016.

Lärarlyftet

Som pedagog kan du höja din behörighet genom att läsa någon av kurserna inom Lärarlyftet. Vi erbjuder kontinuerligt ett antal av våra pedagoger att studera på halva arbetstiden med 80% bibehållen lön.