Som nyanställd lärare eller pedagog i Norrköpings kommun får du gå en introduktionsutbildning. Utbildningen omfattar både mentorskap och utbildningsinsatser och sker under utvalda tillfällen under året. Tillfällena omfattar bland annat värdegrund, IKT-stöd (information, kommunikation och teknik) och extra anpassningar, ledarskap i klassrummet, pedagogiska planeringar samt bedömning och betygsättning. Syftet med utbildningen är att du ska få en bra start och känna trygg och förberedd i ditt nya uppdrag.