Centrala elevhälsan

Förskolor och skolor i Norrköpings kommun kan få stöd av den centrala elevhälsan. Inom enheten finns följande professioner:

  • Stödsamordnare
  • Specialpedagog, spetskompetens finns inom område syn, hörsel, läs- och skriv, alternativa lärverktyg (Skoldatateket) tal och kommunikation, särskola samt inom det neuropsykiatriska området
  • Psykolog
  • Samordnande kurator
  • Skolsköterska
  • Skolläkare

Skolhälsovården är en del av Centrala elevhälsans verksamhet.

Skolfam är en verksamhet som riktar sig till elever i familjehem.

Stöd av förstelärare

I Norrköping finns 8 förstelärare med särskilt resultatuppdrag som tillhör för utbildningskontorets Forsknings- och utvecklingsenhet. Dessa arbetar med att utveckla pedagogiken på plats i klassrummen i våra skolor, tillsammans med elever och ordinarie personal.

Forsknings- och utvecklingsenhet

På FoU-enheten finns flera strateger som arbetar med bland annat det systematiska kvalitetsarbetet för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium. Dessa arbetar även med att nitiera, planera, och leda förändringsarbete och kompetensutveckling för lärare och rektorer inom prioriterade utvecklingsområden i enlighet med uppsatta mål.

De omvärldsbevakar och ser till att den senaste forskningen kommer medarbetarna till del, samt leder kollegialt lärande genom att exempelvis hålla i nätverk, leda arbetsgrupper och leda skolutvecklingsprocesser.