Vid sjukdom får alla medarbetare i Norrköpings kommun sjuklön motsvarande 10 % av lönen från dag 15 för att minska inkomstbortfallet. Tillägget av sjuklön gäller för alla medarbetare med anställning längre än en månad eller för medarbetare som hunnit börja arbeta och därefter varit sammanhängande anställd under 14 kalenderdagar innan sjukdomen inträffar. Sjuklön kan betalas till och med dag 90.