Som medarbetare i Norrköpings kommun får du fler semesterdagar ju äldre du blir. När du är upp till 40 år så har du 25 semesterdagar. När du fyller 40 år får du 31 semesterdagar, och när du fyller 50 år får du 32 semesterdagar.