I Norrköpings kommun finns det för många medarbetare en möjlighet att växla löneökning till extra semesterdagar i samband med den årliga löneöversynen. Du kan växla till maximalt tio extra semesterdagar. För att kunna växla löneökning mot extra semesterdagar krävs en lokal överenskommelse med facket.