I Norrköpings kommun ska alla medarbetare ha en individuell utvecklingsplan för att främja kompetensutveckling. Utvecklingsplanen utgår från de utvecklingsbehov som du och din chef har i identifierat i medarbetar- och lönesamtalen.