I Norrköpings kommun får alla medarbetare ett friskvårdsbidrag på upp till 2500 kronor per kalenderår. Friskvårdsförmånen gäller för dig som är tillsvidareanställd eller har en visstidsanställning som överstiger tre månader med månadslön. Du kan även nyttja förmånen vid föräldraledighet, sjukfrånvaro och studieledighet.