För att minska inkomstbortfallet vid föräldraledighet får du som medarbetare i Norrköpings kommun ett föräldrapenningtillägg. Tillägget gäller alla medarbetare som varit sammanhängande anställda i minst ett år före ledigheten och motsvarar 10 % av lönebortfallet i 180 dagar. Föräldrapenningtillägget kan utbetalas som längst till dess att barnen är 24 månader