I enlighet med reglerna i föräldraledighetslagen så har alla medarbetare i Norrköpings kommun rätt att vara föräldraledig på heltid eller deltid. Du har även rätt att jobba deltid till och med att barnet är åtta år eller slutat första klass.