I Norrköpings kommun finns möjlighet till flexibla arbetstider inom många verksamheter. Du som medarbetare har inom angivna ramar möjlighet att själv bestämma över din arbetstid, men med hänsyn till verksamhetens krav.