Insatserna handlar oftast om vägledning, praktik eller anställning med stöd i den kommunala verksamheten.