Om du inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen bör du först skriva in dig. Det kan du göra på plats i Arbetsförmedlingens lokaler eller på webben.

Är du i behov av försörjningsstöd så kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hos Norrköpings kommun, läs mer om hur det går till här.

Genom din handläggare på Arbetsförmedlingen eller på ekonomiskt bistånd kommer du i kontakt med en arbetskonsulent på arbetsmarknadsenheten som hjälper dig att påbörja och genomföra den insats som passar dig bäst.