Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2018-12-07

Datum för sammanträde: 2018-12-17

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2018-11-30

Tas ner: 2018-12-22

Datum för sammanträde: 2018-11-22

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: 105-112

Anslaget: 2018-11-24

Tas ner: 2018-12-16

Datum för sammanträde: 2018-11-14

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: 39-53

Anslaget: 2018-12-12

Tas ner: 2019-01-03

Datum för sammanträde: 2018-12-05

Organ/nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens biståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret

Paragrafer: 54-56

Anslaget: 2018-12-05

Tas ner: 2018-12-28

Datum för sammanträde: 2018-12-04

Organ/nämnd: Byggnads och miljöskyddsnämndens Tillståndsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 48-51

Anslaget: 2018-11-29

Tas ner: 2018-12-27

Datum för sammanträde: 2018-11-21

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 269-283

Anslaget: 2018-12-14

Tas ner: 2019-01-07

Datum för sammanträde: 2018-12-12

Organ/nämnd: Byggnads- och miljöskyddsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Bygg- och miljökontoret

Paragrafer: 285, 292, 294

Anslaget: 2018-11-27

Tas ner: 2018-12-17

Datum för sammanträde: 2018-11-26

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Rådhuset

Paragrafer: §§174, §§189

Anslaget: 2018-12-07

Tas ner: 2018-12-27

Datum för sammanträde: 2018-11-26

Organ/nämnd: Kommunfullmäktige

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 172-173, 175-188, 190-192

Anslaget: 2018-12-03

Tas ner: 2018-12-24

Datum för sammanträde: 2018-11-22

Organ/nämnd: Kommunrevisionen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunrevisionen

Paragrafer: 83-93

Anslaget: 2018-11-27

Tas ner: 2018-12-20

Datum för sammanträde: 2018-11-19

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 507-520 § 523-526

Anslaget: 2018-12-04

Tas ner: 2018-12-23

Datum för sammanträde: 2018-12-03

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 540 § 543

Anslaget: 2018-12-05

Tas ner: 2018-12-28

Datum för sammanträde: 2018-12-03

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 527-539, §541-542, § 544-549

Anslaget: 2018-12-14

Tas ner: 2019-01-05

Datum för sammanträde: 2018-12-10

Organ/nämnd: Kommunstyrelsen

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: §§ 550-554

Anslaget: 2018-12-04

Tas ner: 2018-12-27

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Organ/nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Kultur- och fritidskontoret

Paragrafer: 169-174, 182-185

Anslaget: 2018-12-14

Tas ner: 2019-01-14

Datum för sammanträde: 2018-11-27

Organ/nämnd: Områdesdelegation

Förvaringsplats av protokoll: Kommunstyrelsens kontor

Paragrafer: § 172-175

Anslaget: 2018-12-07

Tas ner: 2018-12-29

Datum för sammanträde: 2018-11-22

Organ/nämnd: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Förvaringsplats av protokoll: Samordningsförbundet Östra Östergötland

Paragrafer: § § 164-172

Anslaget: 2018-11-28

Tas ner: 2018-12-21

Datum för sammanträde: 2018-11-21

Organ/nämnd: Socialnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 123-130

Anslaget: 2018-11-28

Tas ner: 2018-12-20

Datum för sammanträde: 2018-11-22

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1019

Anslaget: 2018-11-28

Tas ner: 2018-12-20

Datum för sammanträde: 2018-11-28

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1020-1025

Anslaget: 2018-12-06

Tas ner: 2018-12-28

Datum för sammanträde: 2018-12-04

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1053-1082

Anslaget: 2018-12-06

Tas ner: 2018-12-28

Datum för sammanträde: 2018-12-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1083-1086

Anslaget: 2018-12-13

Tas ner: 2019-01-04

Datum för sammanträde: 2018-12-05

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1087-1104

Anslaget: 2018-12-13

Tas ner: 2019-01-04

Datum för sammanträde: 2018-12-13

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1105-1106

Anslaget: 2018-12-06

Tas ner: 2018-12-28

Datum för sammanträde: 2019-01-28

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 1025-1051

Anslaget: 2018-11-28

Tas ner: 2018-12-20

Datum för sammanträde: 2018-11-20

Organ/nämnd: Stadsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Paragrafer: 235-259 exkl §§ 236,239 och 248

Anslaget: 2018-12-12

Tas ner: 2019-01-02

Datum för sammanträde: $protokoll.meetingDate

Organ/nämnd: Stadsplaneringsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Paragrafer: 262, 268-269, 278, 285, 288-289, 298, 301 Omedelbar justering

Anslaget: 2018-11-29

Tas ner: 2018-12-20

Datum för sammanträde: 2018-11-22

Organ/nämnd: Tekniska nämnden

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Paragrafer: 176 - 193

Anslaget: 2018-12-13

Tas ner: 2019-01-03

Datum för sammanträde: 2018-11-27

Organ/nämnd: Utbildningsnämndens lokalutskott

Förvaringsplats av protokoll: Utbildningskontoret

Paragrafer: 40-52

Anslaget: 2018-12-05

Tas ner: 2018-12-27

Datum för sammanträde: 2018-11-21

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 102, 104-106, 108-112

Anslaget: 2018-12-13

Tas ner: 2019-01-05

Datum för sammanträde: 2018-12-12

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 114

Anslaget: 2018-11-29

Tas ner: 2018-12-22

Datum för sammanträde: 2018-11-28

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 170-180

Anslaget: 2018-11-29

Tas ner: 2018-12-20

Datum för sammanträde: 2018-11-22

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 160 - 166

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2018-12-12

Tas ner: 2019-01-22

Hageby 4:2, Hageby

Kungörelse

Anslaget: 2018-12-05

Tas ner: 2019-01-15

Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats), Smedby

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2018-12-05

Tas ner: 2018-12-26

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Anslaget: 2018-11-27

Tas ner: 2018-12-18

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2018-09-19

Tas ner: 2018-12-19

Förvaringsplats av protokoll: $ovrigt.storage

Anslaget: 2018-11-21

Tas ner: 2019-02-21

Förvaringsplats av protokoll: $ovrigt.storage

Anslaget: 2018-11-22

Tas ner: 2019-02-21

Förvaringsplats av protokoll: $ovrigt.storage

Anslaget: 2018-09-26

Tas ner: 2018-12-26

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-09-26

Tas ner: 2018-12-26

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-10-03

Tas ner: 2019-01-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-10-03

Tas ner: 2019-01-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-10-05

Tas ner: 2019-01-05

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-11-02

Tas ner: 2019-02-02

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-11-22

Tas ner: 2019-02-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-11-22

Tas ner: 2019-02-22

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-12-11

Tas ner: 2019-03-11

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-09-19

Tas ner: 2018-12-19

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-10-03

Tas ner: 2019-01-03

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-12-12

Tas ner: 2019-03-12

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-08-14

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt