Om webbplatsen

1. Syftet med webbplatsen

Det här är Norrköpings kommuns officiella webbplats. Här finns information om de tjänster och den service som kommunen erbjuder.

Vi tror att du som besöker norrkoping.se vill ta reda på något. Du kanske vill hitta lediga jobb, kontaktinformation till socialkontoret eller läsårstider för grundskolan. Vårt mål är att du snabbt ska hitta den information du behöver oavsett om du använder en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

2. Ansvarig utgivare och utgivningsbevis

Ansvarig utgivare för webbplatsen är Louise Flygt, kommunikationsdirektör.

www.norrkoping.se har utgivningsbevis och därmed grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Skyddet medför vissa skyldigheter, bland annat ska innehållet som publiceras dokumenteras och behållas i sex månader efter det att materialet har tagits bort från webbplatsen.

Utgivningsbeviset och därmed följande ansvar gäller inte:

Utgivningsbeviset avser inte heller:

  • Lediga jobb (ReachMee)
  • Kartor (GIS-enheten)
  • Lokaler och mark (näringslivskontoret)
  • Evenemangskalendern (Östsvenska Turistrådet)

3. Kakor

En kaka är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

På norrkoping.se används kakor för att samla in statistik över besök på webbplatsen. Informationen används för att bättre förstå våra besökare så att vi kan utveckla och förbättra webbplatsen. Vi använder Google Analytics som verktyg för webbstatistik.

I din webbläsare har du möjlighet att begränsa hur kakor lagras på din dator. Du kan ställa in om du vill att kakor ska lagras automatiskt, om du vill ge ditt godkännande när en webbplats begär att få lagra en kaka eller om kakor inte ska sparas på din dator.

För mer information om kakor se www.pts.se/cookies

4. Personuppgiftslagen, PuL

Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda dig mot att din personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

I Norrköpings kommun är kommunstyrelsen och respektive verksamhetsnämnd personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom ramen för ansvarsområdet.

Enligt 26 § i personuppgiftslagen har du rätt att efter en skriftlig ansökan som du undertecknat själv få ett registerutdrag gratis en gång per kalenderår. Registerutdraget visar om några personuppgifter har behandlats om dig och om så är fallet, vilka som har behandlats.

Om någon uppgift behandlats felaktigt har du enligt 28 § PuL rätt att få uppgiften rättad eller borttagen.

Mer information om personuppgiftslagen på riksdagens webbplats

Vi följer offentlighetsprincipen
Norrköpings kommun är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

5. Nyhetstjänst med RSS

RSS är ett standardformat för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar. Genom att bevaka en eller flera RSS-kanaler kan du på ett smidigt sätt få information om uppdateringar utan att behöva besöka webbplatsen.

6. Sociala medier

Här hittar du en lista med länkar till sociala medier där Norrköpings kommun finns.

7. Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna veta vad du tycker om norrkoping.se. Du kan framföra dina synpunkter genom att kontakta webbredaktionen via kommunikation@norrkoping.se.

8. Kontakta webbredaktionen

Informationsansvarig och ansvarig utgivare
Louise Flygt, kommunikationsdirektör, telefon 011-15 11 94

Webbredaktionen
Staffan Brundin, webbredaktör, telefon 011-15 12 00

Lena Wärn Lundgren, webbutvecklare, telefon 011-15 16 81

Maria Samson, webbutvecklare, telefon 011-15 19 38

Norrköpings kommun
Kommunikation
Rådhuset
601 81 Norrköping
E-post: kommunikation@norrkoping.se

9. Lyssna på webbplatsen

Den här webbplatsen använder tjänsten Talande Webb för uppläsning av innehåll på webbplatsen. 

Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3, förstorar texten och ger dig möjlighet att skärma av för att hålla fokus på det du läser.

Talande Webb fungerar på smarta mobiltelefoner, surfplattor, Mac och PC utan att du behöver ladda ned programmet till din egen dator. Talande Webb är gratis för dig som användare.