Webbredaktion

Informationsansvarig och ansvarig utgivare
Louise Flygt, kommunikationsdirektör, telefon 011-15 11 94

Innehållsfrågor
Staffan Brundin, webbredaktör, telefon 011-15 12 00

Tekniska frågor
Jan Zimmerman, webbtekniker, telefon 011-15 15 48

Norrköpings kommun
Kommunikation
Rådhuset
601 81 Norrköping
Fax 011-18 80 39
E-post kommunikation@norrkoping.se

Senast ändrad oktober 2014

Contact

Norrköpings kommun
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us