Moa-mottagningen

Moa-mottagningen är till för dig som är under 26 år och som har frågor eller problem som rör alkohol och droger.

Föräldrar som behöver råd eller stöd kring sitt barn kan också vända sig hit. Det går alltid att kontakta oss, även anonymt.

På Moa-mottagningen arbetar socialpedagoger, skötare, sjuksköterska, psykolog och kuratorer. Vi arbetar med samordnat stöd, vård och behandling för ett liv utan missbruk samt ökat välbefinnande och livskvalitet.

Moa-mottagningen drivs av Norrköpings kommun och Region Östergötland.

Här kan du få hjälp med: 

  • Information och rådgivning
  • Bedömning och utredning
  • Stöd och behandling
  • Information till skola och andra samarbetspartners
  • Provtagning