Kvinnoboendet Elsa

Elsa är ett av socialkontorets boenden med stöd. Boendet vänder sig till kvinnor som har en missbruksproblematik och därmed samtidigt ofta är våldsutsatta.Till Elsa kan kvinnor komma när som helst på dygnet. 

För att få stöd och hjälp kan du ta kontakt med ditt lokala socialkontor för samtal och diskussion med en socialsekreterare. Du kan också ringa direkt till kvinnoboendet Elsa. Efter klockan 22 kan du vända dig till socialjouren. 

På Elsa finns ett tydligt genusperspektiv. Teorier om empowerment genomsyrar verksamhetens alla delar och kvinnans möjlighet att påverka sitt boende och sin livssituation ges stort utrymme i samtal och handling.

Elsa har kvinnlig personal med kompetens att möta kvinnor både runt deras våldsutsatthet och missbrukssituation.

Senast ändrad januari 2014

Kontakt

Kvinnoboendet Elsa
Tfn 011-15 28 14
Vardagar 9-22, helger 13-22

Övrig tid hänvisas till socialjouren, tfn 011-15 22 83

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter