Kvinnoboendet Elsa

Elsa är ett av socialkontorets boenden som vänder sig till kvinnor som har en missbruksproblematik och därmed samtidigt ofta är våldsutsatta. Till Elsa kan kvinnor komma när som helst på dygnet.

För att få stöd och hjälp från Elsa behöver du ta kontakt med socialkontoret för samtal och diskussion med en socialsekreterare. Du kan också ringa direkt till kvinnoboendet Elsa. Elsa har kvinnlig personal med kompetens att möta kvinnor både runt deras våldsutsatthet och missbrukssituation. På Elsa finns ett tydligt genusperspektiv och vi arbetar med att stärka kvinnorna som kommer hit, inifrån och ut.