Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen är en rådgivande verksamhet som gratis hjälper kommuninvånarna i Norrköping, Åtvidaberg och Söderköping med konsumentfrågor.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister.

Hallå Konsument är en nationell, oberoende vägledning genom Konsumentverket. De har öppet vardagar mellan 9-17. Tel: 0771-525 525

Hos konsumentvägledningen kan du bland annat få hjälp med:

  • Konsumentärenden - vi erbjuder råd och hjälp i samband med reklamationer och tvister, tolkar lagar, branschöverenskommelser och praxis på konsumentområdet och förbereder ärenden till Allmänna reklamationsnämnden. Vi förmedlar även kontakter till olika myndigheter och institutioner.
  • Råd före köp - vi ger vägledning före köp av tjänster och varor. Konsument Norrköping delger fakta och testresultat (bäst i test) för att underlätta valet av varor och tjänster samt att väga pris mot kvalitet.
  • Information - vi erbjuder information riktade mot skolor, föreningar, företag och olika grupper, om verksamheten och olika lagar på konsumentområdet.