Hemsjukvård

Kommunen har huvudansvaret för dig som behöver hälso- och sjukvård, inklusive psykiatri, rehabilitering och hjälpmedel, i hemmet.

Lite förenklat kan man säga att den som beviljats hälso- och sjukvård i hemmet får den av kommunen, medan den som kan ta sig till en vårdcentral eller mottagning får hälso- och sjukvård av landstinget. Du kan få hemsjukvård under en kortare eller längre tid. Vårt arbete utgår från dina behov.

När du har behov av hälso- och sjukvård i hemmet får du ett hembesök av en distriktssköterska/sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut. Utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål gör de en bedömning och upprättar planer. Du som har behov erbjuds läkemedelsgenomgång minst en gång per år.

Hemsjukvården samarbetar med kommunens omvårdnadspersonal och andra vårdgivare utifrån dina behov.

Hembesök i hemsjukvården är avgiftsbelagt, ingår i kommunens maxtaxa och är inkomstprövat. Beslut finns om undantag för avgift i vissa fall. Avgift för hämtning av hjälpmedel samt flytt av fast installerade hjälpmedel räknas inte in i maxtaxan utan tillkommer.

Du kan läsa mer om kostnader för hemsjukvården i informationsbladet Avgifter för hemsjukvård i Norrköpings kommun. Du kan även kontakta vård- och omsorgskontorets debitering via kommunens växel, 011-15 00 00.

Hemsjukvården Norr och Söder

Sjuksköterska/Distriktssköterska: 011-15 68 00

Återuppringningstid: alla dagar klockan 07:00-17:00

E-post: hsv.teleqnorr@norrkoping.se

hsv.teleqsoder@norrkoping.se

Enhetschefer: 011-15 61 74, 011-15 61 75

 

Hemsjukvården Rehab

Arbetsterapeut/fysioterapeut 011-15 68 00

Återuppringningstid: vardagar klockan 08:30-11.00 samt klockan 12:30-13:30

E-post: hemsjukvard.rehab@norrkoping.se

Enhetschef: 011-15 68 44

 

Hemsjukvården Psykiatri

Sjuksköterska/arbetsterapeut 011-15 68 00

Återuppringningstid: klockan 13:00-15:00

E-post hemsjukvard.psykiatri@norrkoping.se

Enhetschef: 011-15 37 61

 

Sjukskötersketeamet kväll/natt

E-post: hemsjukvarden.admin@norrkoping.se

Enhetschef: 011-15 27 78

_________________________________________

Övrig tid kan du lämna meddelande.

Vid allvarlig skada eller sjukdom, ring larmnummer 112

I Norrköping kan hjälpmedel lämnas tillbaka vardagar kl 08.00–16.30 vid Hemsjukvården, Hantverkaregatan 51, våning 3.

Vi vill ge dig den bästa hjälp som finns. Därför är det viktigt för oss att du berättar vad du tycker om oss. Då kan vi bli bättre. Vi tar gärna emot dina synpunkter och klagomål.