Aktema

Aktema är ett team inom daglig verksamhet i Norrköpings kommun. Vi vänder oss till dig som har en utvecklingsstörning, en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi finns till för att stötta dig ut i en meningsfull aktivitet, sysselsättning eller arbete utifrån dina individuella behov och förutsättningar.

Vårt stöd är frivilligt och vi finns för dig så länge som du vill ha vår hjälp.

För att få stöd av oss behöver du ha fått beslut om daglig verksamhet.
För mer information om ett sådant beslut, kontakta kommunens mottagningsgrupp på telefon 011-15 27 37.

Arbetslivskonsulenter

Aktemas arbetslivkonsulenter arbetar med att vägleda dig med funktionsnedsättning ut på den öppna arbetsmarknaden, till en så kallad individuell placering.

Senast ändrad den 9 mars

Kontakt

Aktema
Hospitalsgatan 19
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Kontaktperson
Gunn Bergenbrant Ekman
Tfn 011-15 39 88

Skicka in dina synpunkter och idéer

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter