Personlig assistans

Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är till för dig som har stora funktionsnedsättningar som inte går över och som behöver hjälp med att klara av dina grundläggande behov, till exempel att klä på dig och gå på toaletten.

Du måste också kunna styrka din diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning med läkarintyg och funktionsbedömning som görs av en arbetsterapeut.

Om du är över 65 år kan du inte få personlig assistans, men om du redan har insatsen får du behålla stödet även efter att du fyllt 65 år.

När du har fått personlig assistans beviljad är det du själv som väljer vem som ska utföra din assistans. Du kan välja mellan kommunens utförare av personlig assistans eller en privat anordnare.

Du ansöker om personlig assistans hos en av kommunens LSS-handläggare (personlig assistans). De utreder om dina behov innebär att du har rätt till personlig assistans.

Kontakta personlig assistans-gruppen på vård- och omsorgskontoret:
Telefon: 011-15 61 99
E-post: info.vom@norrkoping.se

Ansök om personlig assistans och andra LSS-insatser

Om du vill veta mer om Norrköpings kommun som anordnare av personlig assistans kan du prata med någon av enhetscheferna för personlig assistans. Du kan nå dem via kommuns växel: 011-15 00 00.

Det finns många olika privata assistansanordnare att välja mellan.

På assistanskoll.se kan du jämföra olika anordnare av personlig assistans.