Skyddat boende

Vi vänder oss till dig som är eller har varit utsatt för våld i din nära relation och har en hotbild som gör att du inte kan vara kvar i hemmet.

Det skyddade boendet är ett tillfälligt boende med behovet av skydd i fokus. Huset har ett skalskydd och det finns direktlarm till polisen

Frideborgs skyddade boende vänder sig till kvinnor och deras barn. Om du är man och behöver skyddat boende, vänd dig till socialkontoret i den kommun du tillhör.

För att få komma till det skyddade boendet behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Vänd dig till mottagningen på Socialkontoret, tel: 011-15 26 15 eller till socialjouren (efter kontorstid) tel: 011-15 22 83.

Kvinnor och barn från andra kommuner är välkomna till det skyddade boendet. För en placering krävs att socialtjänsten i hemkommunen kommer med en förfrågan om plats och betalar en dygnsavgift för vistelsen på det skyddade boendet.

Här kan du få

  • tillfälligt boende i en skyddande miljö
  • samtalsstöd för kvinnor och barn
  • möjligheter till praktiskt stöd i kontakter med exempelvis myndigheter.

Kontakten med Frideborg är kostnadsfri

Senast ändrad den 14 januari

Kontakt

För dig som är utsatt för våld
Tfn 011-15 78 42

För dig som använder våld
Tfn 011-15 23 53

Barn- och ungdomsverksamheten
Tfn 011-15 54 69

Skyddat boende
Tfn 011-16 27 01

Om du kommer till en telefonsvarare - tala in ett meddelande så ringer vi upp. Vi lyssnar av telefonsvararen flera gånger varje dag.

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter