För dig som är utsatt för våld

Vi vänder oss till dig som

  • är eller har varit utsatt för våld i din nära relation

Om du utsätts för våld i någon form i din nära relation kan du reagera känslomässigt på många olika sätt och hela din livssituation kan påverkas. Våld kan leda till maktlöshet, lidande och sorg för den som utsätts, bevittnar eller utövar det.

Här kan du få

  • samtal, både enskilt och i grupp
  • råd om vad som händer vid en polisanmälan
  • stöd vid polisförhör och rättegångar, vid behov.
 Det kostar inget att besöka Frideborg.

Senast ändrad december 2012

Kontakt

För dig som är utsatt för våld
Tfn 011-15 78 42

För dig som använder våld
Tfn 011-15 23 53

Barn- och ungdomsverksamheten
Tfn 011-15 54 69

Skyddat boende
Tfn 011-16 27 01

Om du kommer till en telefonsvarare - tala in ett meddelande så ringer vi upp. Vi lyssnar av telefonsvararen flera gånger varje dag.

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter