Familjerätt

Familjerättsenheten är gemensam för hela kommunen. Här kan du få hjälp med ärenden som rör:

  • Adoption
  • Faderskap
  • Namnbyte
  • Vårdnad, boende och umgänge
  • Äktenskapsdispens

Kontakta gärna en familjerättssekreterare om du har några frågor eller för att få mer information. Ring kommunens växel, tfn 011-15 00 00, och fråga efter tillgänglig familjerättssekreterare.

Senast ändrad januari 2014

Kontakt

Familjerätts- och familjehemsenheten
Vikboplan 13

Tfn 011-15 00 00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter