Foto på leende flicka i en lekpark.

Familjehem, kontaktperson och kontaktfamilj

Nästa informationsträff blir torsdag den 25 september kl 18-20 på Vikboplan 13.
 
Alla barn kan inte bo hos sina föräldrar. Det kan vara så att de behöver bo i ett familjehem som kan ge dem trygghet, omsorg och kärlek. Att vara familjehem innebär att ta emot andras barn i sitt hem. Ibland bor barnen en kortare tid, ibland under hela sin uppväxt. Barnet har kontakt med sina föräldrar under tiden.

Att vara familjehem är en engagerande och viktig uppgift som ger mycket positivt tillbaka till den egna familjen.

Barn föds och växer upp under olika villkor. Ibland behöver ett barn tid och omtanke av fler vuxna än de egna föräldrarna. Som kontaktfamilj eller kontaktperson kan du avlasta föräldrarna och bli en del av barnets nätverk. 

Vill du komma på informationskväll? Anmäl dig direkt till familjehemsenheten på e-post: familjehemsenheten@norrkoping.se. Efter informationskvällen meddelar du oss om du fortfarande är intresserad. Vi kontaktar då dig och din familj för att diskutera vidare.

Informationsmaterial

Kontakt

Familjehemsenheten
601 81 Norrköping

Familjehemssekreterarna
Tfn 011-15 61 71

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter