Barn, ungdom och familj

Det är föräldrarnas uppgift att se till att barn får sina behov tillgodosedda.

"Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling" (Föräldrabalken 6 kap 1 §).

Individ- och familjeomsorgen har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Det omfattar alla barn 0-18 år och i vissa fall ungdomar upp till 20 år. Barn och föräldrar kan erbjudas stöd och skydd i olika situationer. De lokala socialkontoren arbetar särskilt med barn som inte har det bra och för att problem inte ska uppstå eller förvärras.

Ungdomar upp till 25 år som vill ha råd och stöd kan vända sig till ungdomshälsan.

Senast ändrad januari 2014

Kontakt

Socialkontoret
Guldringen 50
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00
Fax 011-15 53 00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter

Mer information