Kontakta oss

Mottagningsgruppen

Ring telefon: 011-15 27 37 och få svar på dina frågor som gäller vård och omsorg.

Öppettider på telefon 1 september30 april:
Kl. 9:00–9:30
Kl. 10:00–12:00
Kl. 13:00–14:30
Kl. 15:00–16:00

Öppettider på telefon 1 maj31 augusti:
Kl. 9:00–9:30
Kl. 10:00–12:00
Kl. 13:00–14:30
Kl. 15:00–15:30 

Jourhavande biträdande enhetschef

011-15 39 68

Biståndshandläggare

Biståndshandläggarna kan du få kontakt med genom kommunens telefonväxel 011-15 00 00 under telefontiden 8.30–9.30.
 

LSS-handläggare

Mottagningsgruppen vård- och omsorgskontoret 011-15 27 37

Kontaktpersonsamordnare

Karolin Ströberg, 011-15 37 76

Läs om att vara kontaktperson

Information om stödfamiljer

Amanda Racic, stödfamiljskoordinator. Telefon: 011-15 37 70
Läs om att vara stödfamilj

Anhörigkonsulenter

Anhörigkonsulenterna kan du få kontakt med genom gruppnumret 011-15 54 30. Du kan också mejla dem på anhorigstod@norrkoping.se

Kurator

Kurator erbjuder stöd till personer som vistas på korttidsplatser eller bor i särskilda boende (både SoL och LSS) samt deras anhöriga.

Kurator RosMarie Karlsson, 011-15 20 56.
 

Fritidskonsulenter

  • Lars Karlsson, 011-15 37 78
    (Lov- och lägerverksamhet, korttidsavlösning i utflyktsform)
  • Gunilla Persson, 011-15 37 77
    (Gruppverksamhet, Fritids-Nytt)  

Demensteamet

I Norrköpings kommun finns ett demensteam som hjälper vård- och omsorgspersonalen med frågor kring demens. Demensteamet utbildar personal men arbetar också konsultativt för hela vård- och omsorgskontoret.

Demenssamordnare Alice Reuter 011-15 23 07
Demenssamordnare Pia Georgsson Asp 011-15 23 17

Avgifter

Har du frågor om din avgift är du välkommen att vända dig till debiteringsgruppen.

Vård- och omsorgskontoret

Norrköpings kommun
Lindövägen 5A
601 81 Norrköping
Tfn 011-15 20 88
Fax 011-12 38 33
E-post vardochomsorgskontoret@norrkoping.se

Vård- och omsorgsdirektör:
Magnus Johansson
 

Myndighetsutövning
Norrköpings kommun
Guldringen 66
601 81 Norrköping
Tfn 011-15 00 00
Fax 011-15 15 10
E-post vardochomsorgskontoret@norrkoping.se 

Verksamhetschef:
Pernilla Thunander

Patientnämnden

Du kan vända dig till Patientnämndens kansli genom att ringa, skriva eller komma på besök efter överenskommelse.

Telefon 010-103 71 62

Bästa tiderna att ringa är
Måndagar: 08.00 - 12.00
Tisdagar: 13.00 - 18.00
Onsdagar-fredagar: 08.00 - 12.00

Adress
Patientnämnden
Landstinget i Östergötland
581 91 Linköping.

E-post
patientnamnden@lio.se

Tekniska kontoret, kollektivtrafik (för färdtjänst)

Norrköpings kommun
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping
Assistent, tfn 011-152040
Fax 011-124790
E-post kollektivtrafik@norrkoping.se

Senast ändrad den 3 mars

Kontakt

Vård- och omsorgskontoret
Lindövägen 5A
601 81 Norrköping

Kommunens växel: 
011-15 00 00

Jourhavande biträdande enhetschef:
011-15 39 68

(Vid eventuella telefonstörningar:
011- 15 63 65)

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter