Klagomål och synpunkter

Vi vill ge dig den bästa hjälp som finns. Därför är det viktigt för oss att du berättar vad du tycker om oss. Då kan vi bli bättre. Vi tar gärna emot dina synpunkter och klagomål.

Hör av dig på följande sätt: 
 

  • ring oss på vård- och omsorgskontoret på 011-15 20 88
  • du kan också skriva till oss på vård- och omsorgsnämnden, Norrköpings kommun, 601 81 Norrköping. Du behöver inte ha frimärke
  • fyll i formuläret som du hittar här. Kryssa i att ärendet gäller "Äldre- och funktionshindersomsorg".
  • du kan också e-posta oss på vardochomsorgskontoret@norrkoping.se

Om du inte är nöjd med insatserna ska du i första hand vända dig till personalen eller enhetschefen med dina synpunkter. Du kan också ta kontakt med din biståndshandläggare eller LSS-handläggare.

Vi tar hand om ditt klagomål inom maximalt fem dagar. Sedan utreder vi ditt klagomål och svarar inom 30 dagar.

Du behöver inte tala om vem du är, men då kan inte vi berätta vad vi ska göra åt ditt klagomål. Däremot tar vi ändå hand om det.

Kommunen har en patientnämnd vars uppgift är att, utifrån synpunkter och klagomål, stödja och hjälpa personer som har insatser från äldreomsorgens personal. Patientnämnden ska:

  • hjälpa enskilda personer att få den information de behöver för att tillvarata sina intressen
  • främja kontakterna mellan enskilda personer och vårdpersonalen
  • hjälpa enskilda personer att vända sig till rätt myndighet.

Socialnämnden har, via ett särskilt utskott, ansvaret som patientnämnd.

Senast ändrad maj 2014

Kontakt

Vård- och omsorgskontoret
Lindövägen 5A
601 81 Norrköping

Kommunens växel: 
011-15 00 00

Jourhavande biträdande enhetschef:
011-15 39 68

(Vid eventuella telefonstörningar:
011- 15 63 65)

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter