Klagomål och synpunkter

Vi vill ge dig den bästa hjälp som finns. Därför är det viktigt för oss att du berättar vad du tycker om oss. Då kan vi bli bättre. Vi tar gärna emot dina synpunkter och klagomål.

Hör av dig på följande sätt: 

  • ring oss på vård- och omsorgskontoret på 011-15 20 88
  • du kan också skriva till oss på vård- och omsorgsnämnden, Norrköpings kommun, 601 81 Norrköping. Du behöver inte ha frimärke
  • fyll i formuläret som du hittar här. Kryssa i att ärendet gäller "Äldre- och funktionshindersomsorg".
  • du kan också e-posta oss på vardochomsorgskontoret@norrkoping.se

Om du inte är nöjd med insatserna ska du i första hand vända dig till personalen eller enhetschefen med dina synpunkter. Du kan också ta kontakt med din biståndshandläggare eller LSS-handläggare som du når genom att ringa kommunens växel på 011-15 00 00.

Vi tar hand om ditt klagomål inom två vardagar. Sedan utreder vi ditt klagomål och svarar inom 30 dagar.

Du behöver inte tala om vem du är, men då kan inte vi berätta vad vi ska göra åt ditt klagomål. Däremot tar vi ändå hand om det.

Du kan också vända till patientnämnden i Östergötland som Norrköpings kommun har avtal med.