www.norrköping.se

Stöd och omsorg

Kontakta socialkontoret, ansök om boendestöd, familjehem, missbruk, hitta dagverksamhet, kontakta hemsjukvården, ansök om färdtjänst med mera.