Stöd enligt LSS - så fungerar det

Översikt - Steg 4 av 6

4. Ansök om stöd enligt LSS

Du kan ansöka om en eller flera insatser enligt LSS. Det gör du med en blankett eller muntligt när du träffar en handläggare.

Du behöver skicka in kopior på intyg som styrker din funktionsnedsättning. Det kan vara intyg från en läkare, psykolog eller en funktionsbedömning från en arbetsterapeut. Där ska det stå vad du har för diagnos eller funktionsnedsättning och vilka behov av stöd och hjälp du har.

När du skickat in din ansökan blir du kontaktad av en LSS-handläggare.

Har du frågor, eller vill komma i kontakt med en handläggare innan du gör ansökan, kan du kontakta LSS-handläggare direkt:

Telefon: 011-15 61 99
E-post: lss.vom@norrkoping.se


Ansök om insatser enligt LSS, blankett

Kontakt