Stöd enligt LSS - så fungerar det

Översikt - Steg 3 av 6

3. Insatser du kan ansöka om

 • Personlig assistans
  För dig med en stor funktionsnedsättning som gör att du har problem att klara av dina grundläggande behov.
  Mer information om personlig assistans
 • Ledsagarservice
  En ledsagare finns med dig som ett stöd som du kan göra flera aktiviteter med. Vid en funktionsnedsättning kan man lätt bli isolerad. Ledsagaren finns för dig så du inte ska bli isolerad.
 • Kontaktperson
  Du kan få en kontaktperson som du kan göra olika aktiviteter med. Ni bestämmer tillsammans vad ni ska göra. En kontaktperson är för dig som inte har så många vänner eller så mycket kontakt med dina anhöriga.
 • Avlösarservice i hemmet
  Avlösarservice i hemmet finns för att avlösa dina närstående som ofta tar stort ansvar för din omsorg. Avlösarservice kommer då hem till dig och hjälper till så din närstående får möjlighet att göra något annat.
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  Om du behöver byta miljö och vanligtvis får hjälp av dina närstående, kan du åka på en korttidsvistelse.
  Mer information om korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  Ungdomar över 12 år kan få gå på fritidsverksamhet efter skolan eller på lov om föräldrarna arbetar eller studerar.
  Mer information om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Bostad med särskild service för barn och ungdomar
  Barn och ungdomar som inte kan bo kvar hos sina föräldrar på grund av sin funktionsnedsättning, kan bo i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar.
 • Bostad med särskild service för vuxna
  Du kan som vuxen bo i en servicebostad eller gruppbostad med närhet till personal.
  Mer information om bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet
  Daglig verksamhet är till för dig som är 18–67 år, saknar arbete och inte går i skolan på heltid.
  Mer information om daglig verksamhet
 • Individuell plan
  När du har beviljats en eller flera LSS-insatser kan du ansöka om en individuell plan.
 • Rådgivning och annat personligt stöd
  Denna insats ansöker du om hos Region Östergötland.

Kontakt