Stöd enligt LSS - så fungerar det

Översikt - Steg 2 av 6

2. Vem kan få stöd?

LSS är till för personer som har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. För att ha rätt till insatser enligt LSS ska du ingå i någon av personkretsarna. Detta utreder en handläggare när du ansökt.

De tre personkretsarna är:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med stor och bestående kognitivfunktionsnedsättning som beror på en hjärnskada man fått i vuxen ålder. Skadan kan ha uppstått av yttre våld (till exempel genom en trafikolycka) eller sjukdom.
  • Personer med andra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som är stora och som inte går över. Funktionsnedsättningarna gör att man har ett omfattande behov av stöd och service och beror inte på normalt åldrande.

Kontakt